[UI] JACK邓杰 UI精品提高班实战视频教程sp0030

课程目录:


├─第一周
│├─L001-UI设计的工作职责,UI界面分析;UE思路分析_01.avi
│├─L001-UI设计的工作职责,UI界面分析;UE思路分析_02.avi
│├─L001-UI设计的工作职责,UI界面分析;UE思路分析_03.avi
│├─L001-UI设计的工作职责,UI界面分析;UE思路分析_04.avi
├─第七周
│├─1.avi
│├─2.avi
│├─3.avi
├─第三周
│├─L003-UE思路分析、图标讲解_01.avi
│├─L003-UE思路分析、图标讲解_02.avi
│├─L003-UE思路分析、图标讲解_03.avi
├─第九周
│├─L009-项目风格定义_01.avi
│├─L009-项目风格定义_02.avi
│├─L009-项目风格定义_03.avi
│├─L009-项目风格定义_04.avi
├─第二周
│├─L002-UE思路分析、图标讲解01.avi
│├─L002-UE思路分析、图标讲解02.avi
│├─L002-UE思路分析、图标讲解03.avi
├─第五周
│├─L005-UE思路分析、图标讲解_01.avi
│├─L005-UE思路分析、图标讲解_02.avi
│├─L005-UE思路分析、图标讲解_03.avi
├─第八周
│├─L008-项目风格定义_01.avi
│├─L008-项目风格定义_02.avi
│├─L008-项目风格定义_03.avi
│├─L008-项目风格定义_04.avi
├─第六周
│├─L006-分组_01.avi
│├─L006-分组_02.avi
├─第十一周
│├─1.avi
│├─2.avi
│├─3.avi
├─第十三周
│├─1.avi
│├─2.avi
│├─3.avi
├─第十二周.zip
├─第十五周
│├─1.avi
│├─2.avi
│├─3.avi
├─第十周
│├─1.avi
│├─2.avi
│├─3.avi
├─第十四周
│├─1.avi
│├─2.avi
├─第四周
│├─L004-UE思路分析、图标讲解_01.avi
│├─L004-UE思路分析、图标讲解_02.avi
│├─L004-UE思路分析、图标讲解_03.avi

下载价格:1 智学币
VIP优惠:免费
下载量:0
下载说明:客服QQ:2876656305

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
加客服微信:ziyuan6088 免费领取10课。
登入/注册
欢迎回来!
没有账号? 忘记密码?